Za dobrodružstvím do Ekvádoru

Ekvádor (República del Ecuador) se nachází v severozápadní části Jižní Ameriky. Ze západu je obklopen oceánem, na severovýchodě sousedí s Kolumbií a na jihovýchodě a jihu má společnou hranici s Peru. Hlavním městem je Quito, situované na severu země. Přestože leží na rovníku, klima je tu velmi proměnlivé; město má totiž nadmořskou výšku 2775 metrů, takže při pobytu v něm můžete během jednoho dne zažít počasí všech ročních období.  Druhým významným městem je přístav Guayaquil na středozápadě.

Galapážská Iguana

V Ekvádoru žije kolem 13 milionů obyvatel, a co se týká etnické skladby, je jich tu pestrá směsice: potomci původních indiánů, evropských i afrických přistěhovalců, míšenci a přistěhovalci z Kolumbie. Všechny komunity mají své charakteristické kultury. Úředním jazykem je Španělština, dále se tam hovoří kečuánsky (Quichua) a různými indiánskými nářečími. Od roku 2000 je národní měnou americký dolar. Země má bohaté kulturní dědictví – v prekolumbovské Americe se tu na velké části území rozkládala Říše Inků.

Historie Ekvádoru je silně poznamenaná střídavými politickými a ekonomickými zvraty – propady i rozmachy. V letech 1950 – 1979 došlo dokonce k několika státním převratům.
Činná sopka

Největším bohatstvím země je půda, umožňující širokou škálu zemědělské produkce, ropa a zlato. Ekvádor je známý svými „panamáky“, tj. klobouky, vyráběnými z listů palmy Carludovica palmata, které už kdysi dávno používali hledači zlata i dělníci na Panamském průplavu. Ze země se vyváží zemědělské produkty, především káva, kakao a banány.

V posledních 10 – 15 letech se stal Ekvádor vyhledávanou turistickou destinací, a to i díky souostroví Galapágy, které k zemi patří. Pro své specifické prostředí, floru i faunu (endemity) jsou Galapágy zapsány na listině světového kulturního dědictví UNESCO. Galapágy jsou význačným zdrojem příjmů z turismu.

Chcete-li se do Ekvádoru vydat, můžete, kromě historických památek, navštívit národní parky a ekologické rezervace. Můžete zažít období sucha, ale i období dešťů, navštívit úrodné nížiny, ale i velehory Andy (nejvyššími vrcholy jsou vyhaslá sopka Chimborazo – 6310 m. n. m., činná sopka Cotopaxi – 5897 m. n. m, Cayambe – 5990 m. n. m. a Antisana se svými 5704 metry nadmořské výšky), amazonský deštný prales s typickou vegetací, opicemi i jaguáry, koupání v Pacifiku, ale třeba i zemětřesení (seismicky aktivní oblast: sopky, hranice tektonických zemských desek).