Musím do práce, kam dát dítě?

Není žádnou výjimkou situace, že v době návratu do zaměstnání čelíte nepříjemnosti v podobě opakovaně neúspěšného přihlášení potomka do státní mateřské školy. To, že počet dětí značně převyšuje kapacitu státních mateřských škol je známý fakt, přesto ještě nevzniklo žádné účinné řešení a pomoc rodičům. Některé firmy poskytují svým zaměstnancům benefit ve formě podnikových školek, ale v současné době je těchto společností spíš méně než více. Ačkoliv trend podnikových školek, který k nám doputoval ze zahraničí, stále nabírá na síle, není zatím dostupný všem. Takže jak řešit problém s opatrováním vašeho dítěte v době, kdy budete v zaměstnání? Nasnadě je několik řešení.
barevné písmenka

Soukromé mateřské školy

Nevezme-li vaše dítě státní mateřská škola, můžete zvolit ještě variantu soukromých mateřských škol. Zařízení poskytujících tuto službu je v současné době již mnoho, na výběr máte tedy dost možností. Některé školky se již v tomto útlém věku zaměřují na výuku cizích jazyků, jiné jsou například sportovně orientované. Nevýhodou soukromých mateřských škol je jistě školné, které značně převyšuje školné ve státních školkách. Obvykle se pohybuje v rozmezí pěti a více tisíc za měsíc, což si skutečně nemůže dovolit každý.
stavění kostek

Chůva

Chůva nebo chcete-li třeba teta na hlídání je žena poskytující služby v oblasti opatrování dětí a dalších doplňkových služeb. K provádění služeb orientovaných na vaši ratolest by měla být odborně způsobilá, mít odpovídající vzdělání. V  Národní soustavě kvalifikací existuje zkouška pod názvem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Zkouška spočívá v několika oblastech zásadních pro výkon tohoto povolání.
malováním štetcem
Jde například o poskytování první pomoci dítěti, dodržování zásad prevence bezpečnosti a úrazů, péče o běžně nemocné dítě a další. Sehnat služby dostatečně kvalifikované a zkušené chůvy však může být ošemetné, zvažte proto důkladně, komu své dítě svěřujete.