Ubytování Loket v historickém centru města

Některá města na území České republiky měla v historii obrovský význam, jen namátkou můžeme jmenovat trojúhelník Žatec – Louny – Slaný, který byl jedním z nejsilnějších opěrných bodů husitského hnutí. Období raného středověku se vyznačovalo výstavbou lidských sídel v blízkosti vodních toků, zdroj vody byl totiž podmínkou hustšího osídlení, což také prokazuje řada měst, která v té době byla zakládána. K nejvýznamnějším z nich patří města Tábor, Písek, Český Krumlov a Loket nad Ohří – všechna čtyři sídla jsou vybudována na březích řek (Lužnice, Otavy, Vltavy a Ohře).

středověká zbraň - řemdih

Loket nad Ohří je v tomto ohledu výjimečný, celou městskou památkovou zónu obtéká řeka Ohře pod skalní ostrožnou, což vytváří z tohoto místa strategický bod s dalekými výhledy a s těžce dobyvatelnými hradbami, proto byl hrad Loket včetně podhradí v době svého vzniku předurčen pro ostrahu hranic Českého království před vetřelci ze západní Evropy.

Strategický význam města vystřídal turistický ruch

Dnes je pochopitelně význam strážce hranic prakticky nulový, ovšem vystřídal jej obrovský zájem z řad turistů, a to nejen z Česka, kteří zatouží obdivovat jedinečné architektonické památky. Dominantou města je pochopitelně kamenný hrad z první poloviny 13. století. Do dnešních dnů se dochoval v podobě stavebních úprav v pozdně gotickém slohu. V období vrcholné renesance a počátku baroka již na svém významu výrazně ztrácel a nepohodlné lidské sídlo se proměnilo od konce 18. století na obávané vězení.
gotické okno

Dnes tu můžete obdivovat středověká mučidla a žalářní cely, palné, sečné a bodné zbraně a mimo jiné i stálou mnohaletou expozici porcelánu, mj. karlovarského, který se zde vyráběl již před staletími.

Ubytování Loket můžete zvolit přímo v historickém jádru města v některém z hotelů či penzionů, která vás pomyslně přenesou svými kamennými zdmi do období výstavby měšťanských domů na přelomu 16. a 17. století.