Strašák zvaný STK

Technická kontrola našeho vozu nás většinou dvakrát netěší. S blížícím se termínem roste nervozita a každý řidič si přeje, ať vše projde hladce a je to již za námi. U nového vozu se samozřejmě nikdo nemusí příliš obávat, jenže ne každý má právě nový vůz a víme, že když se chce, vždy se něco najde.
Jak se tedy na technickou kontrolu dobře připravit, co nezanedbat a jak často ji vlastně musíme absolvovat?
stanice STK
Osobní automobily musí, dle zákona č.56/2001 Sb.(226/2006 Sb.) o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, podstupovat pravidelné technické prohlídky. Jedná-li se o osobní automobil, který běžně využíváme, pak musíme prohlídky absolvovat v pravidelných intervalech dvou let. Jedná-li se o nový automobil, první prohlídka je po čtyřech letech. Pokud jste nadšenci do motocyklů, pak vězte, že u motocyklu do 50 ccm, nebo konstrukční rychlosti do 50 km v hodině, je první prohlídka, po koupi nového stroje, po šesti letech a následně co čtyři roky. U motorky silnější je to po čtyřech letech u nové, a dále pak co dva roky, takže jako u auta.
prohlídka podvozku
Co si s sebou na STK vzít?
Samozřejmě je vhodné se dopředu objednat, ať se nestane, že budete ve frontě zbytečně čekat, případně, se na vás vůbec nedostane. S dohodnutým termínem je to pak pohodlnější jak pro vás, tak pro pracovníky, kteří budou váš automobil kontrolovat.
S sebou je nutné mít – technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), protokol o měření emisí, který nesmí být starší, než 30 dnů, a u vozidel, které byly přestavěny na LPG pohon, platnou revizi plynového zařízení.
U samotné prohlídky se technici zaměřují zejména na to, zda se skutečně jedná o vozidlo, k němuž jste předložili doklady, dále pak na jeho technický stav. Kontrolují stav podvozku, řízení a brzd, funkčnost a seřízení světel, povinnou výbavu a v případě, že máte tónovaná skla, pak jejich propustnost světla dle předepsané normy.
starší automobil
Pokud víte, že vaše auto není v úplném pořádku, je vhodné jej před technickou kontrolou dát raději vyspravit do servisu. V případě, že pracovníci STK shledají závažné nedostatky, nemusí auto kontrolou projít a tím pádem nesmí na silnice. V případě lehčích nedostatků je budete muset do lhůty třiceti dnů odstranit a dostavit se k opakované kontrole. Jelikož vše stojí peníze, oplatí se být v tomto ohledu pečliví a současně myslet i na to, že auto by mělo být také bezpečné jak pro vás, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.