Je cestování skutečně pro každého?


Jedním z životních cílů mnoha lidí je bezesporu cestování. A není divu, Äasto je pÅ™edstavováno jako jedna z nejlepších vÄ›cí, kterou můžeme udÄ›lat. Ukazuje se vÅ¡ak, že realita není ani zdaleka tak úžasná. PodobnÄ› jako kterákoliv jiná aktivita, ani neustále cesty nebudou sedÄ›t každému.

 

Zde je vÅ¡ak potÅ™eba podotknout, že je rozdíl mezi tím, pokud jezdíte nÄ›kam neustále, a pokud jedete pouze jednou za rok Äi za dva na dovolenou. Také záleží na způsobu, jakým si cestu zaÅ™izujete, zda jedete s cestovní kanceláří nebo na vlastní pÄ›st. NadÅ¡ení cestovatelé vÅ¡ak nejÄastÄ›ji prozkoumávají vÅ¡e sami, bez toho, že by byli zavÅ™eni nÄ›kde v resortu. A právÄ› tito mnohdy velmi rádi vypráví o tom, jak je úžasné cestovat.

 

cestování může být dobrou aktivitou

 

Bohužel, jak už to tak bývá, tento životní styl je vhodný pouze pro urÄitou Äást populace. A zdaleka tu nejde jen o peníze, ale také o naÅ¡e celkové založení. Ukazuje se totiž, že se jedná o psychicky pomÄ›rnÄ› nároÄný život, a ten nemusí sedÄ›t každému. Ne vÅ¡ichni totiž máme dostateÄnÄ› odolnou psychiku, která je k tomu potÅ™eba.

 

StaÄí si jen vzpomenout, jak stresující může být i jen doba pÅ™ed odjezdem Äi odletem – balení, strach, abychom nÄ›co důležitého nezapomnÄ›li, nervozita, zda náš spoj Äi letadlo poletí vÄas, že vÅ¡e probÄ›hne v pořádku… Pokud navíc jedeme vlastním autem, pak se k tomu pÅ™idá i provoz na silnici, který také rozhodnÄ› není vždy ideální. Hodinové Äekání za volantem v kolonÄ› rozhodnÄ› nepatří k nejlepším způsobům, jak zahájit dovolenou.

 

nekoneÄné Äekání na letiÅ¡ti

 

Ale ani po příjezdu do koneÄné destinace to není jednoduché – musíme zvládnout ubytování, nákup běžných potÅ™eb, zjistit, kde se nachází veÅ¡keré nezbytnosti, a pokud se k tomu pÅ™idá i to, že musíme mluvit cizím jazykem, pak je pochopitelné, že nervozita stoupá.

 

Proto je dobré se vždy rozmyslet, zda skuteÄnÄ› chceme strávit život na cestách. RozhodnÄ› totiž není ani zdaleka tak růžový, jak jej nÄ›kteří malují.