Podnikatelský plán

Nedílnou součástí podnikání, je předem sestavený podnikatelský plán, jinak nazývaný podnikatelský záměr. Tento plán může být i chybně sestaven a to je pak důvodem, proč se firmě na trhu nedaří. Existují důležité kroky k jeho sestavení, které jsou pak cestou k úspěšnému zahájení podnikání. Podnikatelský plán může být sestaven samostatně živnostníky nebo malými podnikateli, na základě myšlenek, jak by mohlo podnikání vypadat, až po velmi rozsáhlé dokumenty, které sestavují velké firmy. Základem tedy je držet se určitého cíle, kterého by chtěl dosáhnout v průběhu trvání životnosti podniku.
výroba produktů
 

Jak by měl podnikatelský plán vypadat?

 
Pokud je dán podnikatelský plán jako dokument, tedy ne jen myšlenkové pochody, měl by mít určitou strukturu a je sestaven v různých krocích.
·         Velmi důležitá je titulní strana, kde jsou napsány všechny údaje firmy, jako je IČO, název firmy a společníků, adresa a sídlo
·         V dalším kroku, je celkové shrnutí, to znamená základní myšlenky záměru podnikání a jeho hlavní záměr. Například na jakou skupinu zákazníků se bude podnikatel zaměřovat nebo jaký produkt nebo službu bude prodávat. Také základní cíle, čeho by chtěl podnikatel dosáhnout za určitou dobu
·         Dalším krokem je seznámení se všemi osobami, které se podílí na sestavení plánu i s investory, pokud jsou součástí
·         Nedílnou součástí je představení firmy, její finanční plán, marketing, konkurenceschopnost, personální informace, popis jednotlivých výrobků
·         Velmi důležité jsou i rizika, které mohou nastat při plnění a tím i ohrozit životnost firmy,
 analýza podnikatele
Každý takto sestavený záměr by se měl obnovovat, nejlépe vždy ročně.  Podnikatel si může stanovit nové cíle, může se změnit konkurence, skupina spotřebitelů, noví majitelé a investoři podniku. Nastane výroba dalších surovin nebo se naopak sníží výroba. Všechny tyto skutečnosti musí být zaznamenány nově.