Elektronická společnost, neb společnost závislá na technologii

V červenci způsobil požár transformátoru pětihodinový výpadek elektřiny na Manhattanu. Byli zasaženi statisíce obyvatel. Město ponořené ve tmě se stalo naprosto nefunkční – lidé museli čekat na obnovení metra a byl přerušen dokonce koncert Jennifer Lopez. V létě roku 2015 došlo v malém městě státu Michigan k přerušení dodávky vlivem vysokých teplot a kolabovala doprava.
čtení sms
Z logického hlediska lze očekávat, že k takovýmto výpadkům může v budoucnosti docházet častěji – jak vlivem tepla, tak vlivem požárů. Ovšem naše společnost se ubírá směrem, kdy jsme na elektřině čím dál závislejší.
Stavíme chytré domy s žaluziemi ovládanými na dálku, výrobu svěřujeme robotům, průmyslově zpracovávané potraviny taky. Zaměstnaní jsme mnohdy také na internetu nebo zde uchováváme alespoň studijní materiály či známky. Skladujeme potraviny v lednicích nebo velkých skladech, které závisí na klimatizaci. Zkrátka, elektřina nás doprovází na každém kroku našeho života.
světlo svíček a hodiny
Jaký bude mít ale dopad takový výpadek elektřiny na lidskou psychiku?
Zřejmě můžeme počítat s abstinenčními příznaky. Nomofobie (no mobile phone phobia) je již hojně rozšířená mezi uživateli v celém světě. Dle dat britské společnosti z YouGov trpí touto fobií až 58% mužů a 47 % žen. V Americe je to až 66 % dospělých, nejhorší je situace u studentů. Mezi příznaky se vyskytuje úzkost z představy vybitého nebo jinak nefunkčního telefonu, vybitého kreditu nebo přerušení pokrytí dat. Z fyzických symptomů to může dokonce být: dýchací potíže, tachykardie nebo dezorientace.
U dětí do 6 let může nadměrné užívání chytrých zařízení poškodit vývoj ve správném vnímání reality. Společnost ESRI zprostředkovala studii 9letých dětí v Irsku a zjistilakorelaci mezi používání telefonů v brzkém věku a níže dosaženými akademickými výsledky.
 
A co vy, trpíte nomofobií?